Ku jembar-jembarna Basa Sunda…

Raray = beungeut
Ngadéngé = reungeu
Nempo = jeueung
Kalih = jeung
Pakakas nguseup = jeujeur
sabuk = beubeur
béas leutik = beunyeur
loba = seueur
aya leutakan =leueur
kaca/cermin = eunteung
padaharan = beuteung
nyeri beuteung = seueul
kamerkaan beuteung = weureu
enya = heueuh
lain = teu
lamun = seug
cukup = meujeuh
ngalesu = peuseul
munu’u= neuhneur
teu nyampak = euweuh
takol = teunggeul
ditakol = eumeur
baruk = euleuh!
tétéh = ceuceu
tai kotok= geuleuh!

Sumber: Grup Banyolan Sunda

Iklan