Urang Indonesia Nyungkun Pulisi ku Rebuan Sendal Capit, Simbol Kaprustasian Kana Kateuadilan Hukum

Ku: Associated Press/Washington Post Online
Edisi Mamanglean

Jakarta, Indonesia – Urang Indonesia boga simbol anyar jang nunjukkeun beuki prustasina kana keteuadilan hukum nagara anu masih keneh ngora, demokratis; nyaeta ku sendal jepit nu murah.

Maranehna nyungkun pulisi sendal capit butut, ku cara ngirim rebuan eta sendal ka kantor pulisi sa-Indonesia, keur nunjukkeun kaambek kana kasus ditangkepna jeung diadilina budak 15 taun gara-gara dituduh maok sapasang sendal capit anggota pulisi anu ngajugrug di luar imah sewaanana, di Indonesia bagean kalereun.

“Ieu mah gelo atuh!” ceuk Titis Anissa, salah saurang guru di ibu kota Jakarta, nekenkeun ka aparat nagara anu gampang maen tampiling wargana. “Budak leutik, tur kokoro dituding maling sendal saharga 3 dolar? Teu puas? (sendal jepit tilu dolar mah kamahalan atuh. Nu kitu mah paling-paling anyarna sadolar). πŸ˜›

Eta budak lalaki dituding nyokot sendal waktu perjalanan ti sakola ka imahna, di Palu, ibu kota propinsi Sulawesi Tengah, Nopember taun 2010.

Manehna ditangkep, terus diinterogasi bari diteuggeulan ku tilu pulisi, terus diproses ka pangadilan jeun diancem hukuman lima taun penjara, lamun kabuktian salah –sarua jeung hukuman keur teroris, pangedar obat-obatan terlarang, jeung pemerkosa.

Budak eta bakal diadili Rebo di Palu anu kadua kalina, dina sidang anu dimimitian sabulan katukang.

Sanggeus Suharto mundur, leuwih ti sapuluh taun ka tukang, Indonesia ngalaman parubahan luar biasa, nerapkeun reformasi, media ngalaman kabebasan, hukum jadi teu nalikung kabebasan deui, jeung ra’yat bisa milih langsung pamimpin.

Tapi aya bolongna oge dina sistim hukum. Ieu kasus sendal capit butut geus nyedot perhatian media, ti awal dibukana sidang pangadilan. Nepi ka jadi obrolan rame dina dunia maya siga Facebook jeung Twitter.

Rebuan jelema ngagelar aksi protes ku cara nyumbangkeun sendalna jang pulisi.

Rebuan sendal teh bakal dibikeun ka Sersan Ahmad Rusdi Harahap keur ngagantian sendal bututna, anu cenah dipaling tea. “Keur kompensasi,” ceuk Budhi Kurniawan, kordinator aksi.

Eta budak, anu teu disebutkeun ngaranna, ngakuna mah nimu sendal butut dina wadah runtah di luar imah kontrakan pulisi. Genep bulan sanggeus kajadian, kakarek Harahap nunuh budak eta maling sendal.

“Tadi na mah abdi teu ngartos naon maksadna,” ceuk eta budak ka Associated Press. “Abdi tos hilap deui kana sendal teh. Teras we pulisi eta sarena rerencanganana neunggeulan abdi ku kai nepi ka ngajoprak, suku abdi nepi ka getihan,” cenah.

Budak eta terus jangji rek ngagantian eta sendal, tapi bapa si budak, sanggeus ninggali tatu dia awak budakna, langsung ambek tur lapor ka atasan eta pulisi.

Harahap terus dipanggil jeung dibere sanksi. Tapi manehna balik ngalaporkeun eta budak, nepi ka diajukeun ka pangadilan.

Ayu Laksmi, salah saurang seniman Bali, nyumbang sapuluh pasang sendal ka Komisi Nasional Perlindungan Anak, Salasa, nunjukkan simpati ka eta budak.

“Ieu teh nembongkeun yen sakali deui, hukum urang diskriminatif, galak kanu leutik, tapi lemah kanu boga duit atawa kakawasaan,” cenah.

Kasus rumaja ieu lain hiji-hijina kasus. Sataun katukang, budak 14 tahun ditahan tilu minggu di tahanan di Jakarta, gara-gara dituduh maling vocer kartu telepon anu harganya 1,5 dolar. (deuh, sagala teh meni didolarkeun) πŸ˜›

Tapi jaksa ngabatalkeun tuntutanana. Alesanana, kasus ieu teu bisa diteruskeun pedah teu cukup bukti.

CATATAN:

Kalau minta terjemahannya, silakan klik link ini: http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/indonesians-dump-flip-flops-at-police-station-in-symbol-of-frustration-over-uneven-justice/2012/01/03/gIQAjCjZXP_story.html

Iklan